BM TAN MÜHENDİSLİK

Sınır Tespiti

sinirtespiti

  • Parsellerin ilgili kadastro müdürlük Ya da şefliklerinden köşe, poligon noktaları ve nirengi nokta koordinatları temin edilir.
  • Arazide bu poligon ne nirengi noktaları yardımıyla köşe koordinatları araziye aplike edilir.